صوت سخنرانی های ۱۰ شب دوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰ منزل آیت الله جرجانی

صوت سخنرانی های ۱۰ شب دوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰ منزل آیت الله جرجانی

صوت سخنرانی های ۱۰ شب دوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰ منزل آیت الله جرجانی سخنرانی های ۱۰ شب اول ماه مبارک رمضان منزل استاد از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ تا شب ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دریافت فایل صوتی این جلسه

صوت سخنرانی های ۱۰ شب اول ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰ منزل آیت الله جرجانی

صوت سخنرانی های ۱۰ شب اول ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰  منزل آیت الله جرجانی

صوت سخنرانی های ۱۰ شب اول ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰ منزل آیت الله جرجانی سخنرانی های ۱۰ شب اول ماه مبارک رمضان منزل استاد از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ تا شب ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دریافت فایل صوتی این جلسه

صوت سخنرانی ۱۰ شب سوم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۹

صوت سخنرانی ۱۰ شب سوم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۹

صوت های سخنرانی های استاد در ۱۰ شب سوم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۹ در منزل استاد جرجانی دریافت فایل صوتی ها التماس دعا سلامتی و فرج امام زمان (عج) صلوات

صوت سخنرانی ۱۰ شب دوم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۹

صوت سخنرانی ۱۰ شب دوم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۹

صوت های سخنرانی های استاد در ۱۰ شب دوم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۹ در منزل استاد جرجانی دریافت فایل صوتی ها التماس دعا سلامتی و فرج امام زمان (عج) صلوات

صوت سخنرانی ۱۰ شب اول ماه مبارک رمضان ۱۳۹۹

صوت سخنرانی ۱۰ شب اول ماه مبارک رمضان ۱۳۹۹

صوت های سخنرانی های استاد در ۱۰ شب اول ماه مبارک رمضان ۱۳۹۹ در منزل استاد جرجانی دریافت فایل صوتی ها التماس دعا سلامتی و فرج امام زمان (عج) صلوات

صوت های سخنرانی ۱۰ شب سوم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۸

صوت های سخنرانی ۱۰ شب سوم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۸

صوت های سخنرانی های استاد در ۱۰ شب سوم ماه مبارک رمضان در منزل استاد جرجانی دریافت فایل صوتی ها التماس دعا سلامتی و فرج امام زمان (عج) صلوات