صوت سخنرانی های ۱۰ شب دوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ منزل آیت الله جرجانی

صوت سخنرانی های ۱۰ شب دوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ منزل آیت الله جرجانی

صوت سخنرانی های ۱۰ شب دوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ منزل آیت الله جرجانی دریافت فایل صوتی این جلسات سخنرانی های ۱۰ شب دوم ماه مبارک رمضان منزل استاد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ تا شب ۱۴۰۱/۰۲/۰۴