توبه و استغفار

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والسلام و الصلاه علی سیدنا و نبیّنا ابوالقاسم مصطفی محمد(ص) و السلام علی عَلی ابن ابیطالب (ع) و آله الطیّبین الطاهرین المعصومین الهداه المهدییّن و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین
امّا بعد : قال الله تبارک و تعالی :(وَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَهً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ یُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ یَعْلَمُونَ )
شب جمعه است و شب توبه و إستغفار و شب بازگشت به درگاه خداوند باری تعالی .شب عذر خواهی . خداوند از باب قائدۀ لطف و از این باب که ربّ العالمین است و از این باب که غافر الذنب و قابل التوبه است ، غفاّر و غفور و …از هر بابی که در نظر بگیرید از میان هزاران بابی که داراست بابی را باز کرده است به نام باب توبه . که بندگان مأیوس و ناامید نباشند . چون شیطان به این ها می گوید : بیچاره شدی و بدبخت شدی . راه توبه و برگشت بسوی تو بسته شده است و محکوم به دوزخی . محکوم به جهنّم هستی . حالا که چنین است پس راهت را ادامه بده . همان راه گناه و باطل و معصیت و ظلمت را در پیش بگیر و برو در این چند صباح دنیا بد نگذران . لذت ها هست و از آن عالم هم کسی خبر نیاورده است که در چه وضعیتی هست . (نعوذ بالله) این کار شیطان است . با وجود اینکه ما غرق او را شکسته و حرمتش را نگه نداشتیم ، ما فرمان او را زیر پا گذاشتیم ، ولی پروردگار همۀ ما را به توبه و إستغفار دعوت کرده است . فرموده است ؛ ( یا ایها الذین إسرفوا علی أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إنّ الله یغفر الذنوب جمیعا ) هیچ گناهی نیست که در درگاه ما قابل جبران و بخشش نباشد . آیات زیادی در قرآن داریم و حتی ائمه و بزرگان ما ، عُلما و رجال ما در بین این آیات مردّد مانده اند که کدام یک را بر دیگری ترجیح بدهند . کدام یک از این آیات امیدوار کننده تر هست . امیرالمؤمنین (ع) از مردم سوال کرد ؛ شما فکر می کنید کدام آیه در قرآن امیدوار کننده ترین آیات است ؟ هر کسی جوابی داد و حضرت فرمود : در قرآن از این آیه امیدوار کننده تر وجود ندارد ؛( إنّ الله لا یغفر أن یشرک به و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ظلّ ظلالاً بعیدا ) اگر کسی گناه و معصیتی کرد ، خداوند او را نمی بخشد . اگر به خدا شرک بورزد قابل بخشش نیست . امّا پایین تر از شرک به خدا قابل بخشش است . برای خدا فقط شریک قرار ندهید . خدا را به وحدانیّت بپرستید و باورتان بیاید که غفاّرِ مطلق و رزاّق و رئوف مطلق کیست ؟ در تمام صفات خدا را تنها بداند و شریکی برای او قائل نشود . توحید را قوی کنیم . توحید در عبادت ، در صفات ، توحید أفعالی و ذاتی . یعنی ذات و صفات پروردگار را لا یتناهی بدانیم . در عالم هستی عاملِ مختار به معنای کامل اوست که ( یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید ) . ما آزاد نیستیم که هر حرفی ، هر رأی و عملی را انجام بدهیم . هر کاری بکنیم .باید همه کارهای مان مشروع باشد . شیطان می خواهد ما را مختارِ مطلق معرّفی کند . همین که ما بدانیم اگر کار بدی انجام بدهیم عقوبت و عذاب داریم و عمل مان عکس العمل منفی دارد ، و یا عمل مان عکس العمل مثبت دارد ، برای اعمال و رفتار مان ثواب و عِقاب بیان شده است ، نشان دهندۀ این است که ما آزاد و مختارِ مطلق نیستیم . یک قانون است . آزادیِ ما ، جَبرِ ما حدّ دارد و محدود است . این طور نیست که بگوییم ما در تمام کارهای مان آزاد و یا مجبوریم . نه آزادِ آزادیم و نه إجبارِ إجبار . حدّ وسط .
اینکه گویی این کنم یا آن کنم
خود دلیل إختیار است ای صنم
حضرت فرمود : از این آیه امیدوار کننده تر نیست که ( إنّ الله لا یغفر أن یشرک به و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء ) خداوند هر کس را که بخواهد می بخشد ( و من یشرک بالله فقد ظلّ ظلالً بعیدا ) هر کسی به خدا شرک ورزید گمراه شد آن هم چه قدر بد گمراه شد . بعضی از ائمه فرموده اند این آیه امیدوار کننده ترین آیه است . بعضی از عزیزان گفته اند این آیه امیدوار کننده ترین آیه است که ( إنّ الحسنات یذهبن السیئات ) حسنات ، سیئات (گناهان) را از بین می برد . و یا آیۀ ( یا ایها الذین آمنوا إسرفوا علی أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله یغفر الذنوب جمیعا ) از مجموعۀ این آیات ما این را می فهمیم که اگر گناهی به نام شرک در نامۀ اعمال مان نداشته باشیم ، بقیّۀ گناهان قابل إغماض و چشم پوشی است . بعضی از برادارن و خواهرانی که ذهن فعاّل و نقاّدی دارند ممکن است که إشکال کنند که مگر شما نمی گویید : حق الناس قابل بخشش نیست ؟ مگر از قول امام حسین (ع) نقل نشده است که در شب عاشورا به اصحاب شان فرمودند : اگر کسی حق الناس بر گردنش است ، برود أدا کند و اینجا نماند که کشته شدن در رکاب امام حسین (ع) هم آن حق الناّس را بر طرف نمی کند ؟ در جواب می گوییم : بله این هم درست است . اگر کسی مردانه توبه کند و شرایط توبه را هم به جا بیاورد که رُکن اساسی توبه و إستغفار این است که حق الناس را رد کنید . اصلاً معنای توبه حق مردم را دادن است . اگر کسی گفت : أستغفر الله ربّی و أتوب الیه و به مردم بدهکار بود و نداد ، توبه نکرده است . وقتی می گوییم : این شکر است . باید شیرین باد . اگر کسی مادّه ای را خورد و گفت ترش است آن شکر نیست . روغن باید چرب باشد و نشانۀ آن چرب بودن است . برای توبه هم باید حق الناس را رد کنید . اگر می خواهد بپردازد ولی ندارد باید منتظر باشد تا قدرت و وُسع مالی پیدا کند ، یا صاحب حق را پیدا نمی کند ، یا مُرده است ، شارع می گوید : یا به ورثۀ او بده و یا از طرف او صدقه و یا ردّ مظالم بپرداز . اگر تمام این ها نشد و حق الناس برای قیامت ماند . روز قیامت صاحب حق می آید و سراغ شخص بدهکار و می گوید : چرا حق من را خوردی ؟ شخص بدهکار می گوید : در دنیا خواستم بپردازم ولی تو را پیدا نکردم و یا … خداوند آنجا شاهد و گواه است . وقتی ببیند ما صادقانه توبه کرده ایم ، به یاری ما می آید . خداوند می فرماید : این فرد (بدهکار) را ست می گوید . می خواست حقّ شما را پرداخت کند ولی نداشت . من خودم (توبه) باب توبه را باز کرده ام و پای آن هم هستم . بدهی ایشان را خودم پرداخت می کنم . امّا این برای کسی که بنای پرداخت حق مردم را ندارد ، صدق نمی کند . امیرالمؤمنین (ع) وقتی دیدند آن مرد دائم می گوید : ( أستغفرالله ربّی وأتوب الیه ) به او فرمودند : مادرت به عزایت بنشیند . آیا می دانی استغفار چیست ؟ مقام بالایی است . مستغفرین از اولیاء خدا هستند . امام حسین (ع) و دیگر ائمه می فرمایند : من از مستغفرین هستم . باید مانند آنها عمل کنید و استغفار کنید . لذا امام حسین (ع) می فرماید : ( لا إله إلّا أنت سبحانک إنّی کنت من المستغفرین ، … راجیّین ، … متوکلّین ) پس انسان تواّب باید کار های گذشته اش را کنار بگذارد . زندگی جدیدی را شروع کند . فکر جدید و زبان جدید و قلب جدید تا اعمالش را از سرَ بگیرد و اعمال قبل را شستشو بدهد . مانند فرشی که وقتی کثیف و نجس شد ، باید آن را شست . استغفار هم همین کار را می کند . اگر عهد و نذری بر گردنت است وفا کنی ، وجوهات شرعیهّ داری بپردازی ، اگر دل مردم را به درد آورده ای رضایت شان را کسب کنی . اگر نفست لذّات زیادی بُرده است آن را با ریاضت های شرعی و کم خوابی و بیداری سحر و نماز اول وقت ، با دعا و چشم پوشی ، کنترل چشم و زبان نفس را شستشو بدهیم . خداوند درب های توبه زیادی را به روی ما باز کرده است . وقتی می گویند : بین اذان و إقامه دعا مستجاب است . توبه قبول است . پس بین اذان و اقامه یک سجده کن و از خدا بخواه . بعد از هر نماز یک دعای مستجاب داری ، در بین قرآن خواندن دعا مستجاب است ، سحرگاه ، عصر و شب جمعه دعا مستجاب است ، تمام این ها یعنی درب های توبه باز است .
کس به این درگه نیامد که گردد نا امید
گر گِدا کاهل بُود تقصیر صاحب خانه چیست؟
شب های قدر ، ماه های رجب و شعبان و ذوالقعده ، ذوالحجّه ، نیمۀ شعبان ، ۲۷ رجب ، زمان باریدن باران و برف ، وزیدن طوفان و… این ها همه باب است . درب های آسمان باز است . شک نکنید . اگر شک کنی خودت ضرر کرده ای . می گویند : یک فرد آلوده و گنهکار توبه کرد . یکی از اولیاء خدا وقتی شنید این فرد توبه کرده است به دیدن او رفت و به او گفت : می گویند : شما توبه کرده ای ؟ گفت : بله . گناه و معصیت من را خسته کرده است . این ولّی خدا خواست او را امتحان کند . به او گفت : چند سکّۀ طلا به من بده . مرد تواّب گفت : من سکّۀ طلا ندارم . ولّیِ خدا گفت : داری . زیر تشک است . مرد گفت : نیست . من از خانه ام خبر دارم . ولّیِ خدا گفت : هست . من مطمئنم هست . برو و نگاه کن . مرد گنهکار رفت و زیر تشک را نگاه کرد و دید آری سکّۀ طلا آنجاست . ولّیِ خدا به او گفت : تو توبه ات قبول شده و درست است . فرد توّاب پرسید : چرا ؟ ولّیِ خدا گفت : به این علت که تائب واقعی وقتی دست به خاک بزند ، طلا می شود . توّاب واقعی ، ولّی خدا می شود . ولّی خدا خیلی قدرت دارد . توبه های ما ایراد دارد . اگر توبه با شرایطش ، دعا با شرایطش انجام بشود غوقا می کند . فضیل ابن عیاض از دزدان سر گردنۀ کذایی در منطقۀ خراسان بود که بعد از توبه از اولیاء خدا می شود . جزء عُرفای بزرگ می شود . از محضر امام صادق (ع) استفاده و بهره برداری می کند و کتابی می نویسد به نام (مصباح الشریعه) که بهترین کتاب اخلاق است . ۱۰۰ باب دارد که در هر باب لطائف بسیار جالبی را بیان می کند . این نتیجۀ توبه و إنابه به درگاه خداوند است . حرّابن یزید ریاحی چه شد ؟ مدالی که امام حسین (ع) به او داد تا قیامت با او هست . وقتی توی حرم حرّ می روید ، حرّیت و آزادگی از در و دیوار آنجا می بارد . روز عاشورا اولّ فرزندانش را به میدان فرستاد تا در رکاب امام حسین (ع) شهید بشود . وقتی جنازۀ فرزندش را آوردند ، نزد امام حسین (ع) آمد و عرض کرد ؛ آقا از من راضی شدی؟ وقتی هم که خودش روی زمین قرار گرفت ، امام حسین (ع) سرش را روی دستش گرفت . به امام عرض کرد : آیا از من راضی شدید ؟ امام فرمود : بله . تو حرّی . همانطور که مادرت تو را حرّ نامید . سپس امام حسین (ع) دستمال سرش را بر سر او بست و خونِ سرش بند آمد . بعد از ۱۰۰۰ سال وقتی شاه اسماعیل صفوی قبر او را شکافت و خواست دستمال را از باب تبرّک بردارد . خون از سر حرّ فوران کرد . هر دستمالی آوردند خون بند نیامد . امّا دوباره دستمالِ ابی عبدالله (ع) را بستند ، خون بند آمد . در قیامت هم با همان دستمال که بر سرش بسته است محشور می شود .
والسلام علیکم ورحمه و برکاته
سخنرانی فوق در شب ششم ماه محرم الحرام سال۱۴۳۶مطابق با۱۳۹۳شمسی در مسجد هاشمی نژاد توسط استاد جرجانی ایراد گردید .

برچسب های سخنرانی::

اطلاعات سخنرانی

  • تعداد نمایش: 3,113 بار
  • ارسال شده در:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن نظر
نام*
رایانامه*
وب سایت / وبلاگ